Båtar

I klubben och på kappseglingarna seglas det många olika båtmodeller. Vi presenterar här en del av dem för att sprida lite kunskap och intresse.