Tack för din anmälan om båtupptagning.

Efter den 16 september kommer transportören meddela turordningen.