Simrishamns Varv AB:s

Sydostcupen 2018

2006 när seglingen var i nere i en riktig svacka på sydostkusten, väckte Thomas Jeppsson och Ulf Björk tanken på en cup och klubbarna på sydostkusten erbjöds att bjuda in till seglingar som skulle ingå. Tanken uppskattades och det ordnades sponsorer till en prispott på 9 000 kr, för att få seglingarna attraktiva. 2014-5 lockade 71 deltagande båtar.

2015-2016 års cup börjar i Trelleborg i september. Under 2016 genomföras sedan seglingar i Karlshamn, Rönne, Ystad och avslutas och förhoppningsvis avgörs cupen under Hanöregattan i Simrishamn i juli månad.

Hjälps vi nu åt alla, så blir vi fler som håller seglingstraditionen vid liv i alla klubbarna.
Statuterna för cupen har under åren justerats utifrån seglarnas önskemål.
Vi mycket tacksamma för Simrishamns varv AB bidrag som huvudsponsor för seglingen.

Väl mött på banorna runt sydkusten och på Bornholm.

19 aug (2017) Trelleborg / Trelleborgsregattan 
2
-3 juni Karlshamn / Karlshamns Skärgårdsrace
9 juni Rönne / Bornholm Rundt
9 juni Ystad / Sydostcupen
23-25 juli Simrishamn / Hanöregattan