Sjösättning

Sjösättning  lördagen den 13 april. Närmare information skickas till berörda.