Sail Österlen

Seglarvänner,
Tiden för sommarens stora seglingsevenemang i Simrishamn med Swe Ch ORCi närmar sig med stormsteg.

Som ni säkert känner till kommer Simrishamns Segelsällskap samtidigt som Swe Ch ORCi även att arrangera Hanöregattan och Bornholm Runt. Nytt för året är att det numera kan arrangeras SM även i grenen distanskappsegling. Detta första år kommer Hanöregattan att innefatta Svenskt Distanskappseglingsmästerskap SRS i såväl Full crew som Shorthanded med två personer i besättningen. Dessa båda mästerskap, som genomförs som grenmästerskap, syftar till fullvärdig SM-status i dessa båda grenar redan 2023. Närmare information om Hanöregattan och Bornholm Runt hittar du på www.sailosterlen.se.