Österlens Kraft AB:s Bornholm Runt

Österlens Kraft AB är huvudsponsor till Bornholm Runt.

Vi inom klubben är mycket tacksamma för Österlens Krafts AB:s bidrag, vilket är av stor betydelse för att vi inom klubben ska kunna förvalta arvet av seglingen “i färdernas kölvatten” från 1962.

Läs mer om Bornholm Runts historia i jubileumsskriften och årets program.