Anmälan Seglarveckan och
Bornholm Runt 2021

Kappsegling


SeglarveckanBornholm Runt


SRS (Lys)Entypsklass2-handed

Båt


Finns ombord

Skeppare

Jag samtycker till att följa kappseglingsreglerna och alla andra regler som gäller för tävlingen. Samt att resultatet införes på vår hemsida. Alla som anmäler sig kommer att publiceras på vår hemsida (anmälda båtar).

OBS! Giltigt mätbrev/SRS-mätbrev och giltigt försäkringsbevis skall skickas till nedanstående adress:
Simrishamns Segelsällskap, Box 18, 272 21 Simrishamn
eller på mail info@simss.se.