Inställda aktiviteter samt kompletterande information.

Årets inledning med corona pandomin, covid-19, har och kommer att påverkat oss alla. Vi måste alla ta ett samhällsansvar och på bästa sätt hjälpas åt att minimera dess följder. Vi måste vara extra nog med de sociala kontakterna och inte minst tänka på de som är äldre samt de som tillhör riskgrupper. Vi måste följa folkhälsomyndigheternas råd om social återhållsamhet och personlig hygien.

Covid-19 har som sagt också inverkat på SimSS planerade sommaraktiviteter utifrån myndigheters förbud och rekommendationer.

Utifrån ovan nämna har vi tagit beslut om att ställa in följande:

  • ställa in grillkvällarna i juni- juli
  • ställa in alla aktiviterer på land under seglarvecka vecka 30 d.v.s. ingen servering och ingen underhållning med dans
  • ställa in Dragon Force seglingen under måndagen i seglarvecka, skulle seglas i ytter hamnen. Anledning är att deltagarna kommer att stå tätt intill varandra samt att det samlas flera intresserade på mindre yta
  • ställa in Jollesegling under torsdagen i seglarvecka, var tänkt att genomföras i ytterhamnen. Orsaken är att det kan sammanförs mycket åskådare på liten yta

Övrig information:

  • vi fortsätter planera för att kunna genomföra seglingar på hav i Hanöregattan (tis- och onsdag) och Bornholm runt (start fredag) under seglarveckan. Genomförandet skall göras inom ramarna i myndigheternas rekommendationer och slutgiltigt beslut om seglandet tas veckorna innan.
  • vi planerar för genomförande av Seglarskolan i vecka 27-29 utifrån de rekommendationer som myndigheter och Seglarförbundet gett.
  • Sillens dag har redan flyttas fram till i september och här avvaktar vi nya besked från dess projektgrupp.

Ovanstående beslut har som sagt tagits utifrån myndigheters rekommendationer men i första hand med tanke på våra medlemmars, funktionärer, seglare och allmänhetens hälsa.